Лица На Упоритостта

Публикувано от Ilijana на 29.06.2015 г. | Прегледи: 104
www.cosmopolitan.bg |

Европейският фонд, чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" предоставя възможности на всички желаещи да се развиват млади хора в цялата страна, чрес разлини програми, да могат да ходят на безплатни обучения, на платени стажове или на работа. Повече информация за това можеш да намериш на Агенцията по заетостта, както и в бюрата по труда.

85534-lica-na-uporitostta