Книгите развиват писмената и устната култура на децата

Публикувано от Igra359 на 31.05.2012 г. | Прегледи: 9
|

Детската литература е широка книжовна област, която обхваща литературно-художествени произведения от всички литературни видове и жанрове на народното и личното творчество, които са ориентирани към децата и юношите и свързани с тяхното образование и художествено-естетическо възпитание. Специфични за детската литература са такива жанрове като приспивната песен, скоропоговорката, броеницата и други. Голям дял обхваща младежката приключенска литература.

|

knigite-razvivat-pismenata-i-ustnata-kultura-na-decata

Коментари
Проверка за роботи