Речните препятствия – шанс за риболовците

Публикувано от Silvito на 31.03.2011 г. | Прегледи: 9
|

През пролетта речната вода е доста забързана заради увеличения дебит вследствие снеготопене и валежи. Рибата е притеснена от пълноводието и търси спокойствието на по-кротка вода встрани от талазите на течението. Най-често намира укритие около речни препятствия – естествени или изкуствени. Първите са скални масиви, спускащи се до водата, големи речни камъни, залята крайбрежна растителност. Изкуствените препятствия са различни хидротехнически съоръжения – бентове, прагове, шлюзове, както и колони на мостове. Обикновено реките се преграждат при нужда от строителство на напоителни съоръжения – помпени станции и изкуствени канали, които черпят от речната вода. Напоследък стана модерно и строителството на частни ВЕЦ. Издигнатите колони на масивни мостове също са надеждни препятствия, около които се оформят привлекателни риболовни места. У нас голяма популярност са добили някои мостове по големите ни реки. Обикновено след тях се оформят дълбоки вирове (колоните успокояват буйното...

rechnite-prepqtstviq-ndash-shans-za-ribolovcite

Коментари
Проверка за роботи