Анемия | ArsMedica.bg

www.arsmedica.bg | Под анемия се разбира намалението на хемоглобина и/или броя на еритроцитите под референтните стойности. Анемичният синдром се характеризира с отпадналост, лесна уморяемост, бледост, прочети всичко »

| анемичен синдром, анемия, причини, хемоглобин

Публикувано от arsmedicabg преди 4 години 13 седмици