Зеленоглавата патица – традиционен ловен обект

Публикувано от Silvito на 17.01.2013 г. | Прегледи: 20
|

Според разпоредбите в закона за лова и опазването на дивеча у нас обект на ловуване са общо осем вида патици: обикновена (зеленоглава), полудива, фиш, лопатарка, шилоопашата патица, черна качулата потапница, лятно и зимно бърне. Сезонът за отстрел при всичките продължава от 1 октомври до 31 януари. Безспорно най-популярна сред ловците, а и най-многобройна е зеленоглавата патица. Според някои данни у нас зимуват около 100 хиляди птици от този вид. Придържат се в близост до водни площи – по поречията на големите реки, около незамръзнали язовири, както и край по-малки езера, блата, канали. На патица се ловува чрез причакване – ловците се маскират на места в близост до обичайните прелети, или чрез преследване – с кучета птичари се обхождат обрасли крайречни участъци и се стреля по откритите и вдигнати птици. Ловът им е труден най-вече заради острото зрение на птиците, които при прелета зорко следят какво става под тях и при забелязано човешко присъствие отлитат встрани от опасната...

zelenoglavata-patica-ndash-tradicionen-loven-obekt

Коментари
Проверка за роботи